Vòng tay đá mã não trắng (Agate Trắng): Tác dụng khi đeo vòng mã não trắng

210,000 VNĐ310,000 VNĐ

  • Hợp Mệnh: Vòng tay mã não trắng Hợp mệnh Kim và Thủy.
  • Kích Thước : Đường Kính  6, 8, 10, 12, 14, 16ly
  • Cách sử dụng: Đeo tay.

Nữ: Đeo Site 6 – 8 – 10 ly

Nam: Đeo Site 10 – 12 – 14 – 16 ly